aura's

Een aura is een natuurlijk energieveld dat zich in lagen om ons heen bevindt.

Op een aura foto is deze zichtbaar te maken. Sommige helderzienden zien deze lagen, ze hebben soms de meest prachtige kleuren.

De binnenste laag is naar men zegt het belangrijkste, doordat deze het dichtste bij je lichaam zit, deze laag heet ook de fysieke laag.

 

Gaten in aura’s kunnen door healers gedicht worden, deze gaten zijn vaak verstoringen ofwel ziekten die op deze manier door de aura worden aangegeven. Ook kun je veranderingen in je eigen ziekte proces teweeg brengen. Gedachten beïnvloeden de aura.

De aura is dus ook constant in beweging en de kleuren wisselen zich dus ook af en aan.De kracht van onze gedachten is groter dan wij denken.

 

Binnen de aura zitten 7 knooppunten op de plaatsen van de chakra’s. Net langs ons lichaam, zo’n 1/2 – 5 cm van de huid af ligt het astrale lichaam. Dit geheel, is de aura, op grond waarvan je soms van iemand een indruk krijgt. Omdat de aura onze emoties uitstraalt, heet het ook wel het emotionele lichaam.Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam.

Het midden is ongeveer tussen de wenkbrauwen ligt Dan strekt het zich naar boven en naar beneden naar boven.


Beneden, ligt het laagste punt ergens tussen de borsten.

Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten.

Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intuïtie en creatieve processen. De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is, naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling


In je spirituele lichaam, liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen.De 7 aura lagen staan via de chakra’s in verbinding met het fysieke lichaam. Healing van chakra’s werkt dus ook op de aura.