Dubbele getallen

Waarom zie je altijd dezelfde getallen, waar je ook bent? In Getallen van de engelen word uitgelegd dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallenreeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt. Deze handige lijst biedt een interpretatie van de dubbelen getallen 00 tot 999 en  en de dubbelen klok getallen zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen. 

11 = Geboorte en verankering van het nieuwe.

22 = Bouwen op het nieuwe, een nieuwe wereld creëren.

33 = Universele service, ontvangen van hulp en begeleiding.

44 = Balans tussen spiritueel en fysisch, zo beneden zo boven.  Creatie van het fundament (de bron) van het nieuwe.

55 = Bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze liefde te leven.

66 = Volbrenging van onze verantwoordelijkheden op een vreugdevolle, creatieve manier.

77 = Diepe inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot ons innerlijke zijn.

88 = Meesterschap in overvloed. Financiële stroom.

99 = De vervolmaking van de grote evolutiecyclus. Je proces is voltooid.

00- De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11- Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachten en ideeën, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.         

 22Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtig nieuwe kansen.

33- Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

44- Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen je te helpen met alles wat jou en je dierbaren rust geeft. Je hoeft de engelen niet precies te vertellen hoe ze een situatie moeten verbeteren.  De goddelijke en oneindige wijsheid van de Schepper zal jou (via de engelen) naar een schitterende, ingenieuze oplossing leiden.

55- Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering in je leven door (of staat op het punt die door te maken ) Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66- Houd je gedachten in deze periode op de hemel gericht en maak je niet excessief zorgen om het materiële  of wees er niet obsessief mee bezig.

77- Gefeliciteerd! Je bent mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88- Grote overvloed is je deel. Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe.

Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar anderen toe leidt wanneer je je daartoe geroepen voelt.

99- Ga aan de slag, lichtwerker! Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in je wereld te brengen is van het grootste belang.

De voorbereidingen voor je levenstaak zijn nu afgerond.

111- Er is een energetische poort voor je opengegaan, waardoor je gedachten zich snel in je werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachten wijselijk in deze periode en zorg ervoor dat ze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat ze niet manifesteren.

222- Heb vertrouwen: Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333- Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je-op vele niveaus. Ze houden van je, leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444- Duizenden engelen omringen je op dit moment; ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde. Je hebt niets te vrezen- alles is goed.

555- Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666-Het is tijd om je tot Spirit om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

777- Gefeliciteerd ! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden en omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

888- Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

999- Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig.

Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

Waarom zie je altijd dezelfde getallen, waar je ook bent? In Getallen van de engelen word uitgelegd dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallenreeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt. Deze handige lijst biedt een interpretatie van de dubbelen getallen 00 tot 999 en  en de dubbelen klok getallen zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen.